Sắp xếp:


4.880.000 VND 6.000.000 VND -19%

Tượng trang trí phi hành gia đỡ khay (HDB269) Chất liệu: FRP ( Thủy tinh hữu cơ cao cấp) Kích thước: dài 55, rộng 34 ,cao 90cm Đường kính khay: 30cm Khối lượng: 14,3kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí phi hành gia đỡ khay (HDB269) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

1.380.000 VND

Tượng trang trí phi hành gia thỏ đỡ khay nhỏ (HDB270) Chất liệu: FRP (Thủy tinh hữu cơ) Kích thước: dài 29 ,cao 44cm Đường kính khay: 20cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí đỡ khay (HDB270) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

800.000 VND

Tượng trang trí gấu trúc đỡ khay (HDB264) Chất liệu: Composite Kích thước: dài 20, rộng 25cm ,cao 26cm Đường kính khay: 20cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí gấu trúc đỡ khay (HDB264) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

1.680.000 VND 2.000.000 VND -16%

Tượng trang trí gấu đỡ khay HDB259 Chất liệu: Composite Kích thước: 26*35,5*70cm Đường kính khay: 26cm Khối lượng: 6,5kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí gấu đỡ khay (HDB259) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

820.000 VND

Tượng trang trí gấu đỡ khay (HDB261) Chất liệu: Composite Kích thước: dài 23, rộng 17cm ,cao 21cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí gấu đỡ khay (HDB261) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

1.380.000 VND 1.500.000 VND -8%

Tượng trang trí cô gái đỡ khay HDB236 Chất liệu: FRP ( Thủy tinh hữu cơ) Kích thước: dài 17 ,cao 46cm Đường kính khay: 20cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí cô gái đỡ khay HDB236 hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

3.080.000 VND

Tượng trang trí cô gái đỡ khay HDB234 Chất liệu: FRP ( Thủy tinh hữu cơ) Kích thước: dài 30 ,cao 80cm Đường kính khay: 20cm Khối lượng: 6kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí cô gái đỡ khay HDB234 hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa
1.450.000 VND4.900.000 VND
Tượng trang trí cô gái đỡ khay HDB235 Chất liệu: FRP ( Thủy tinh hữu cơ) Kích thước: dài 24 ,cao 45cm Đường kính khay: 20cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí cô gái đỡ khay (HDB235) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

1.990.000 VND

Tượng trang trí thỏ đỡ khay HDB276   Chất liệu: Composite Kích thước: dài 30cm, rộng 38cm, cao 70cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí thỏ đỡ khay (HDB276) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

2.580.000 VND

Tượng trang trí thỏ phi hành gia đỡ khay (HDB277) Chất liệu: Composite Kích thước: dài 45, rộng 38cm ,cao 75cm Đường kính khay: 26cm Khối lượng: 7,5kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí thỏ phi hành gia đỡ khay (HDB277) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

580.000 VND 880.000 VND -34%

Tượng trang trí chú chó đỡ khay HDB278 Chất liệu: Composite Kích thước: dài 27cm, rộng21cm, cao 18cm Đường kính khay: 17cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí chú chó đỡ khay HDB278 hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

2.990.000 VND

Tượng decor thỏ đỡ khay kèm hộp giấy HDB279 Chất liệu: Composite Kích thước: dài 35, rộng 36cm ,cao 86cm Đường kính khay: dài 36cm, rộng 20cm Khối lượng: 7,5kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng decor thỏ đỡ khay kèm hộp giấy (HDB279) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

3.280.000 VND

Tượng trang trí phi hành gia thỏ lớn đỡ khay (HDB271 Chất liệu: FRP (thủy tinh hữu cơ) Kích thước: dài 50 ,cao 80cm Đường kính khay: 26cm Khối lượng: 7kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí phi hành gia thỏ lớn đỡ khay (HDB271) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

490.000 VND 650.000 VND -25%

Tượng trang trí đỡ khay (HDB272) Chất liệu: Composite Kích thước: 12*22cm, Đường kính khay: 17cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí đỡ khay (HDB272) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

580.000 VND 800.000 VND -28%

Tượng trang trí đỡ khay (HDB273) Chất liệu: Composite Kích thước: dài 20,5cm, rộng 23cm, cao 30,5cm Đường kính khay: 17cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí đỡ khay (HDB273) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

2.980.000 VND

Tượng trang trí thỏ đỡ khay (HDB275) Chất liệu: Composite Kích thước: dài 43cm, rộng 53cm, cao 104cm Đường kính khay: 28cm Khối lượng: 8kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí thỏ đỡ khay (HDB275) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

380.000 VND 800.000 VND -53%

Tượng trang trí để đồ (HDB267) Chất liệu: Composite Kích thước: 18,5*16,5*27cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí để đồ (HDB267) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

650.000 VND 720.000 VND -10%

Tượng trang trí chú chó đỡ khay (HDB268) Chất liệu: Composite Kích thước: 13*25,5cm Đường kính khay: 20cm Khối lượng: 2kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí chú chó đỡ khay (HDB268) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

980.000 VND

Tượng trang trí đỡ khay (HDB266) Chất liệu: FRP (thủy tinh hữu cơ) Kích thước: dài 23, rộng 25cm ,cao 27cm Đường kính khay: 20cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí đỡ khay (HDB266) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

2.680.000 VND

Tượng decor gấu đỡ khay (HDB262) Chất liệu: Composite Kích thước: dài 54, rộng 45cm ,cao 120cm Đường kính khay: 30cm Khối lượng: 9,6kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng decor gấu đỡ khay (HDB262) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

490.000 VND 680.000 VND -28%

Tượng trang trí đỡ khay (HDB263) Chất liệu: Composite Kích thước: 9,5*22,5cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí đỡ khay (HDB263) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa
Tượng trang trí đỡ khay HDB265 Chất liệu: Composite Kích thước: 29*28cm Đường kính khay: 20cm Khối lượng: 2kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí đỡ khay (HDB265) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

2.800.000 VND

Tượng trang trí gấu đỡ khay (HDB260) Chất liệu: Composite Kích thước: dài 36cm, rộng 38cm, cao 90cm Đường kính khay: dài 36cm, rộng 20cm Khối lượng: 11,2kg Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí gấu đỡ khay (HDB260) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

1.800.000 VND 2.400.000 VND -25%

Tượng trang trí đỡ khay HDB255 Chất liệu: Composite Kích thước: dài 32cm ,rộng 34cm, cao 71cm Đường kính khay: 32*16cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí đỡ khay (HDB255) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

2.200.000 VND 2.500.000 VND -12%

Tượng trang trí gấu đỡ khay HDB256 Chất liệu: Composite Kích thước: 41*36*75cm, Đường kính khay: 26cm Khối lượng: 7,8KG Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí gấu đỡ khay (HDB256) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

2.280.000 VND 2.500.000 VND -9%

Tượng trang trí gấu đỡ khay HDB257 Chất liệu: Composite Kích thước: dài 41, rộng 38cm ,cao 76cm Đường kính khay: dài 36cm, rộng 20cm Khối lượng: 8,7KG Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí gấu đỡ khay (HDB257) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

760.000 VND 850.000 VND -11%

Tượng trang trí đỡ khay (HDB258) Chất liệu: Composite Kích thước: 14*22cm Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Bảo hành 2 năm Tượng trang trí đỡ khay (HDB258) hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp,trang trí để đồ đẹp, tiện lợi trưng bày phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bàn làm việc - Quà tặng ý nghĩa

Hiển thị 1 - 27 / 48 kết quả

Kính Chào Quý Khách, Cảm Ơn Quý Khách Đã Đến Thăm Quan Mua Sắm Tại Hoàn Hảo Decor, Chúc Quý Khách Một Ngày Vui Vẻ - An Yên - Hạnh Phúc